Bài 13 Kinh Thánh: E-xơ-ra 7:11-28

Kinh Thánh: E-xơ-ra 7:11-28 Bài học thuộc linh từ phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời tiếp tục trên dân sự của Ngài trong công tác tái xây dựng con người sau khi hoàn tất công tác tái xây dựng đền thờ. Hơn thế nữa,…

Xem tiếp
black Bible on gray surface

Phần 6: I Và II Cô-Rinh-Tô, Ga-La-Ti: Những Thư Tín Của Phao-Lô Viết Về Sự Sống Bởi Phúc Âm Của Ân Điển

LỜI GIỚI THIỆU Giống như Rô-ma, I và II Cô-rinh-tô và Ga-la-ti là những thư tín thảo luận về PHÚC ÂM của ân điển. Cả ba thư tín nầy được sứ đồ Phao-lô gởi cho các Hội Thánh ở Hy-lạp vàThổ Nhĩ Kỳ là nơi ông và những người đồng sự bắt đầu truyền giảng.…

Xem tiếp

Bài 9 Kinh Thánh: E xơ ra 5:3-17

Kinh Thánh: E xơ ra 5:3-17 Giải Thích C.3 Những người ngoại Do Thái trong vùng, dưới sự lãnh đạo của Tát-tê-nai, quan trấn thủ và đồng liêu người, tìm cách cản trở công tác tái xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem. Họ ngăn trở bằng cách buộc những người Do Thái hồi hương cho biết…

Xem tiếp

Bài 5 Kinh Thánh: E-xơ-ra 3:1-7

Kinh Thánh: E-xơ-ra 3:1-7 Giải thích: c.1 Tháng Bảy là tháng đặc biệt và quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người Do Thái vì có những “buổi nhóm hiệp thánh” ​a. Ngày đầu tháng 7 là Lễ Thổi Kèn (Dân 29:1-6) ​b. Ngày 10 tháng 7 là Đại Lễ Chuộc Tội (Dân 29:7-11)…

Xem tiếp