Chúc Mừng Giáng Sinh 2022

Kính thưa quý Mục sư Trí sự, quý Quả phụ Mục sư, Mục sư Quản nhiệm, quý vị trong Ban Trưởng Lão và gia đình, cùng toàn thể tín hữu trong các Hội Thánh thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada. Ban Chấp Hành Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada kính chúc quý…

Xem tiếp
person standing on hill

Phần 3: Ý Nghĩa Của Bài Ca Mới

LỜI GIỚI THIỆU Ca ngợi Chúa cách vui mừng tự nhiên theo ngẫu hứng trong sự thờ phượng chung và riêng có thực sự cần thiết hay không? Chẳng phải hát những bài hát nào mà người khác đã viết sẵn là không đủ sao? Tại sao chúng ta cần hát ứng khẩu hết lòng?…

Xem tiếp