person standing on hill

Phần 3: Ý Nghĩa Của Bài Ca Mới

LỜI GIỚI THIỆU Ca ngợi Chúa cách vui mừng tự nhiên theo ngẫu hứng trong sự thờ phượng chung và riêng có thực sự cần thiết hay không? Chẳng phải hát những bài hát nào mà người khác đã viết sẵn là không đủ sao? Tại sao chúng ta cần hát ứng khẩu hết lòng?…

Xem tiếp