ĐỊA HẠT THÁI BÌNH DƯƠNG

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam SURREY

SURREY Vietnamese Alliance Church

Nhà thờ/Church: 15109 Grosvenor Road, Surrey, B.C. Tel 604-581-4715

Quản nhiệm/Senior Pastor: Mục Sư Lê Kim Duyệt

Phone: (778) 708-7968

Phụ tá: MS Võ Chí Công       

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam VANCOUVER

VANCOUVER Vietnamese Alliance Church

Nhà thờ/Church: 4722 Fraser Street ,Vancouver, BC V5V 4H3  Tel 604-321-7868

Quản nhiệm/Senior Pastor: Mục Sư TRẦN HOÀNG LƯU

Phone: 604-537-4990

Phụ tá: Mục sư Trần Văn Minh

 

FATHER’S HOUSE Alliance Church

Church: 4722 Fraser Street, Vancouver, BC V5V 4H3

Website: http://fathershousechurch.ca

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam BURNABY

BURNABY Vietnamese Alliance Church

Nhà thờ/Church: Meeting at 7175 Royal Oak Avenue , Burnaby, BC V5J 4J3

Cố vấn: Mục sư Giáo Sĩ Nguyễn Trung Thu

Thư ký: B. Nguyễn Quỳnh Nga 

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam LANGLEY

LANGLEY Vietnamese Alliance Church       

Meeting at Mountainview Alliance Church   7640 – 200th Street Langley BC, V2Y 1S4 

Thư ký HT: A. Sơn Phú

ĐỊA HẠT MIỀN TÂY

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam CALGARY 

CALGARY Vietnamese Alliance Church

Church location: 12345 – 4924 Forego Ave SE  Calgary, AB T2A 2C5                 

Phone: (587) 352-1975

Quản nhiệm/Senior Pastor: Mục sư NC : Nguyễn Quốc Thái

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam EDMONTON

EDMONTON Vietnamese Alliance Church

Nhà thờ/Church:  7302 – 118 Street, Edmonton, AB T6G 1S4       

Quản nhiệm/Senior Pastor: Mục sư tiến sĩ LÊ TRUNG THÀNH 

Phone: (780) 660-2897

ĐỊA HẠT MIỀN ĐÔNG

HTTL CỘNG ĐỒNG VN GTA

Meeting at : Young Nak Korean Presbysterian Church

650 McNicoll Ave, Toronto, ON. M1K4H3

Quản nhiệm/ Senior Pastor: MS Nguyễn Duy Trung         

Phone: (416) 627 6546                                  

English ministry: Pastor David Ryu

HTTL TORONTO

Meeting at 63 Dunblaine Avenue; Toronto, ON M5M – 2S2

Quản nhiệm/ Senior Pastor: MS Trần An Ninh      

Phone: (416) 658-1620    

HT BROADVIEW   

Meeting at: 415 Broadview Avenue, Toronto, ON

Cố vấn: Mục sư Khưu Hoa

Phone: (416)778-9980

HT NORTH YORK 

Meeting at: 1290 Finch Ave West Unit 19 

Quản nhiệm/ Senior Pastor: MS Võ Thành Cương

Phone: (416) 697-4465

HTTL OTTAWA     

1386 Bank Street, Ottawa, ON K1H 8N6 

Phone: (613) 737-3274

Quản nhiệm: MS Đỗ Thiệu Cường 


HTTL ÂN ĐIỂN      

Meeting at: 311 Wilson Height Blvd. Toronto, ON

Quản nhiệm/ Senior PastorMS Nguyễn Thanh Toàn     

Phone: (416) 827-6251

ĐỊA HẠT TRUNG PHẦN

HTTL BRAMPTON            

Meeting at:  905 Central Park Dr., Brampton, ON

Quản nhiệm:  MS Nguyễn Văn Bình                       

Phone: (416) 878-5077          

Đặc trách Mục vụ Anh Ngữ: Cô Lê Huyền Thy ( Karis)                                          

 

HTTL MISSISSAUGA

Địa chỉ nhà thờ: 1015 Alexandra Avenue, Mississauga, ON

Quản nhiệm/ Senior Pastor:   MS Chu Thế Hiển                

Phone: (416) 219-1565

Đặc trách Mục vụ Anh Ngữ: Pastor Andrew

 

HTTL HAMILTON            

Meeting at: 349 Isaac Brock Drive, Hamilton, ON

Quản nhiệm/ Senior Pastor:   MS Nguyễn Ngọc Ánh         

Phone: 905-966-3067

 

HT Risen ( English Church) Hamiton

Quản nhiệm/ Pastor:   MSNC John (Nghĩa) Đoàn

 

HTTL GUELPH                  

Meeting at: 501 Whitelaw Road, Guelph, ON N1K

Cố vấn: MSNC Trần Thái Nguyên

Phone: (647) 606-3962

 

HTTL KITCHENER:                     

Meeting at:  45 Hazelglen Dr., Kitchener, ON

 

HTTL LONDON                 

Meeting at: 301 Vestar Road, London, ON N5Y-5E5

Cell: (226) 984-7388

 

HTTL WINDSOR               

Meeting at: 3199 Lauzon Rd, Windsor, ON N8T 2Z7

Quản nhiệm: MSNC: Diện Đặng                  

Phone: (519) 991-1708

QUEBEC: St. Lawrence District

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MONTREAL

MONTREAL Vietnamese Alliance Church

Nhà thờ/Church: 1455 St. Germain Ville St.Laurent, QC H4L 3S7             

Phone: (514) 585-3010

Quản nhiệm/ Senior Pastor: Mục Sư NGUYỄN THANH BÌNH

Phụ tá: MSNC Lê Thiện Tiến

 

Hội Thánh Tin Lành NGUỒN SỐNG

NEW LIFE Vietnamese Alliance Church

Nhà thờ/Church: 8586 10e Avenue, Montreal, QC H1Z 3B6

Phone: (514) 662-5866

Quản nhiệm/ Senior Pastor: Mục Sư NGUYỄN THANH BÌNH

Phụ tá: MSNC Lê Thiện Tiến

MỤC SƯ & TRUYỀN ĐẠO Hưu Trí & Không Quản Nhiệm

MSNC Huỳnh Tấn Tài

 

MS Hoà (Paul) Nguyễn       

Phone: (647) 402-4002

 

Bà Truyền Đạo QP: Ngô Thị Ngọc Sương

Phone: (514) 839-4308

 

MSNC  Lâm Quang Trung

Phone: (778) 321 1464