Chào mừng quý vị và các bạn đã đến thăm trang mạng của Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada (www.tinlanhcanada.com)  Đây là mạng lưới Dưỡng linh, Thông tin và Truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Giáo Hạt Tin Lành Canada.

Quý vị sẽ tìm thấy nơi đây có những tin tức và thông báo từ Văn Phòng Giáo Hạt cho các Hội Thánh Việt Nam trong nước Canada. Mạng lưới www.tinlanhcanada.com cũng sẽ cập nhật và cung cấp những tài liệu dưỡng linh, những lời chứng cá nhân, những bài viết trong tinh thần gây dựng đời sống Cơ đốc sống lành mạnh trong xã hội.

Trang mạng nầy cũng là nơi để các Hội Thánh trong Giáo Hạt thông tin những sinh hoạt của Hội Thánh cho nhiều người, nhiều nơi được biết và cùng cầu nguyện, hợp tác, dự phần làm vinh hiển danh Chúa.

Chúng tôi mong muốn các tín hữu thuộc trong Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada thực thành sứ mệnh của Thiên Chúa mà Phúc âm Ma thi ơ chương 24 câu 14 đã ghi: “Tin Mừng này của vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” 

MS Trương Tấn Long – Giáo hạt trưởng