The Nativity set figurine

Tin Lành Của Giáng Sinh

“Chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã thực sự là con người, và Ngài đã hiến thân mình để giải cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 BD CEV). Giáng Sinh tất cả…

Xem tiếp
woman wearing silver hoop earrings

Làm Thế Nào Để Nghe Chúa Nói

Tác giả: Rick Warren; Chuyển ngữ: Timothy Phan Chúa Nhật 30 tháng 1 năm 2022 “Lạy Chúa, bây giờ con đã nghe về Chúa, và con thờ phượng Chúa trong sự kính sợ.” (Ha-ba-cúc 3:2 BD TLB) Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để nghe Chúa nói khi bạn cầu nguyện không?…

Xem tiếp