Chúc Mừng Giáng Sinh 2022

Kính thưa quý Mục sư Trí sự, quý Quả phụ Mục sư, Mục sư Quản nhiệm, quý vị trong Ban Trưởng Lão và gia đình, cùng toàn thể tín hữu trong các Hội Thánh thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada. Ban Chấp Hành Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada kính chúc quý…

Xem tiếp