The Nativity set figurine

Tin Lành Của Giáng Sinh

“Chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã thực sự là con người, và Ngài đã hiến thân mình để giải cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 BD CEV). Giáng Sinh tất cả…

Chúc Mừng Giáng Sinh 2022

Kính thưa quý Mục sư Trí sự, quý Quả phụ Mục sư, Mục sư Quản nhiệm, quý vị trong Ban Trưởng Lão và gia đình, cùng toàn thể tín hữu trong các Hội Thánh thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada. Ban Chấp Hành Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada kính chúc quý…

Bài 16 Kinh Thánh: E-xơ-ra 9:5-15

Kinh Thánh: E-xơ-ra 9:5-15 Bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta gương mẫu về sự làm ngay thẳng những sai trật trong đời sống của người tín đồ Đấng Christ. Vì trên bước đường theo Chúa của mỗi chúng ta ai lại không tránh khỏi những vấp ngã, sai phạm, tội lỗi… nhưng…

Bài 15 E-xơ-ra 9:1-4

E-xơ-ra 9:1-4 Giải thích: C. 1a: “Sau các việc đó” – dầu không nói rõ khoảng cách thời gian nhưng giữa hai đoạn 8 và 9 là một khoảng thời gian hơn 4 tháng vì tính từ thời điểm mà E-xơ-ra và phái đoàn về đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng Năm (E-xơ-ra 7:9)…