Bồi Linhperson reading book

Không một sự kiện nào có thể xảy ra ngoài quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu có, thì chúng ta không thể tin cậy Ngài một cách tuyệt đối được. Ngài có thể cho phép chúng ta hành động trái với ý muốn đã được bày tỏ ra của Ngài, nhưng Ngài sẽ không bao giờ cho phép chúng ta hành động trái với ý muốn tối cao của Ngài. Dưới đây là một số câu Kinh Thánh xác nhận quyền tể trị của Ngài trên cuộc đời và hoàn cảnh của chúng ta:

Châm-ngôn 16:9 – “Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

Châm-ngôn 19:21 – “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu.

Châm-ngôn 21:30 – “Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng, hay là mưu kế nào có thể chống lại Đức Giê-hô-va được.

Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta có thể lên kế hoạch cho những gì mình muốn, và tự quyết định làm thế nào để đạt được mục tiêu mà lòng mình khao khát. Lập kế hoạch đòi hỏi sự  khôn ngoan và thận trọng. Chúa đã thiết kế cho chúng ta tâm trí để suy nghĩ. Ngài cho chúng ta ý chí tự do để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan trong cuộc sống. Tuy nhiên, những câu trên xác thực rằng cho đến cuối cùng thì, Đức Chúa Trời mới là Đấng hướng dẫn các bước của chúng ta và làm cho mọi việc xảy ra. Trừ khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu không những gì chúng ta nghĩ hoặc lên kế hoạch có thể không diễn ra theo cách mà chúng ta mong đợi. Ấy là vì đường lối của Đức Chúa Trời cao hơn đường lối của chúng ta, và đường lối của Ngài sẽ luôn thành tựu!

Phao-lô thường lên kế hoạch đến thăm các hội thánh, và ông viết về những mục tiêu mà ông muốn đạt được, nhưng Kinh Thánh cho thấy rằng không phải tất cả đều được thực hiện, vì Chúa là Đấng chỉ dẫn các nẻo của ông. Vào một dịp nọ, kế hoạch truyền giáo ở khu vực Tiểu Á của Phao-lô đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời chuyển hướng đến Ma-xê-đoan (Công-vụ 16: 6; 9-10). Các kế hoạch của Phao-lô đều đáng giá và quan trọng, nhưng Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài đã chỉ định chúng theo một cách khác.

Đôi khi những kế hoạch mà chúng ta thực hiện có thể tốt và đáng trân trọng, tuy nhiên lại cũng thật thiếu sót và thiển cận vì chúng ta có kiến thức rất hạn chế về tương lai. Thật vậy, chúng ta không kiểm soát được bất kỳ ngày mai nào của mình. Chỉ có Chúa mới biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu và nắm giữ tương lai trong tay Ngài.

Chúng ta phải luôn sử dụng tâm trí đã được thanh tẩy, tư duy hợp lý và ý chí tự do mà Đức Chúa Trời ban cho với khả năng tốt nhất trong việc lập kế hoạch của mình; tuy nhiên, hãy tự an ủi rằng Chúa có thể nắm quyền kiểm soát và điều chỉnh các kế hoạch của chúng ta để chúng ta có thể trải nghiệm những gì tốt nhất cho mình. Vậy nên, chúng ta nên phó thác mọi kế hoạch của mình trong lời cầu nguyện và đặt điều mà lòng chúng ta ao ước trong tay Ngài vì những kế hoạch này chỉ có thể thành công khi chúng phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời. Không một thẩm quyền nào dưới đất hay trên trời có thể làm cho bất cứ điều gì xảy ra trừ khi Chúa ra lệnh cho điều đó xảy ra.

Không ai và không gì có thể làm thất bại mục đích của Đức Chúa Trời

Nếu chúng ta cảm thấy ai đó hoặc một hoàn cảnh nào đó đang làm xáo trộn cuộc sống của mình, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng vì bất kể người đó có làm gì đi nữa thì cũng không thể phá hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta được. Họ có thể đặt chướng ngại vật trên con đường chúng ta đi để cản trở kế hoạch của Đức Chúa Trời nhưng họ không thể làm hỏng kế hoạch đó. Khi chúng ta hiểu và hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, thì không gì có thể làm phiền tâm trí của chúng ta. Không ai hoặc hoàn cảnh nào có thể làm thất bại mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Không kế hoạch nào của Chúa có thể bị đánh bại và cản trở. Nếu kế hoạch của Đức Chúa Trời có thể bị làm cho thất bại, thì điều đó có nghĩa là phải có một thế lực nào đó mạnh hơn Đức Chúa Trời. Điều này không thể xảy ra!

Truyền-đạo 7:13 – “Hãy suy ngẫm về công việc của Đức Chúa Trời; Ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?

Đây là một câu hỏi tu từ: Ai có thể làm thẳng những gì Ngài đã bẻ cong? Câu trả lời cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng tối cao. Chính Đức Chúa Trời tạo ra những con đường thẳng cũng như những con đường quanh co và nếu Ngài cho phép dân sự của Ngài đi qua một con đường cụ thể nào đó theo ý muốn của Ngài, thì chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải đi qua đó.

Gióp 42:2 – “Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài.

Ê-sai 14:27 – “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã hoạch định thì ai bãi bỏ được?Cánh tay Ngài đã giơ ra thì ai có thể làm cho rút lại được?

Thi-thiên 33:10-11 – “Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân. Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.

Các kế hoạch của con người sẽ luôn thất bại vì chúng ta không thể tính được những gì đã đang và có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên, kế hoạch của Đức Chúa Trời là tuyệt đối đầy đủ. Kế hoạch đó dựa trên sự toàn tri của Ngài, vì mọi sự trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được xem xét. Sự toàn tri của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả những điều sẽ xảy ra, cũng như tất cả những điều có thể xảy ra. Mọi trường hợp dự phòng đều được xem xét trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ma quỷ có ý làm điều ác, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ giải quyết những điều đó theo hướng có lợi cho chúng ta. Chúa đã dự tính tất cả mọi sự. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là không thể thay đổi cũng như không gì và không ai trong toàn cõi vũ trụ này có thể ngăn cản kế hoạch đó. Trong từ điển của Chúa, không có “Giá như…”/“Phải chi…”

Thi-thiên 138:8 – “Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con. Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời…

Đavid là một người thường xuyên trải qua khó khăn. Các bài Thi-thiên của ông thường bày tỏ những khó khăn và thất vọng mà ông phải đối mặt, nhưng cuối cùng, ông luôn tập trung và đặt niềm tin vào quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ông hoàn toàn tin tưởng vào bản chất và sự thành tín của Chúa.

Chúa quan tâm đến tất cả những gì có liên quan đến con cái Ngài và Ngài đã hứa sẽ vạch ra kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi Ngài có thể chọn hoàn thành lời hứa đó trong những thung lũng của nghịch cảnh và gian khổ, nhưng thử thách sẽ chỉ kéo dài nếu Ngài thấy phù hợp. Việc duy nhất mà chúng ta nên làm trong những lúc khó khăn và đau đớn này là tôn vinh và làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng cách luôn dõi theo Ngài.

Đức Chúa Trời của chúng ta không thể bị giới hạn, Ngài là Đấng tạo dựng nên vạn vật. Hãy tin cậy Ngài, hãy có đức tin vào sự kiểm soát tuyệt đối của Ngài và hãy để yên cho Ngài kết nối các sự kiện trong cuộc đời của chúng ta để tạo nên một bức tranh đẹp đẽ nhất.

(Nguồn: Hoithanh.com)